سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
روز ستمدیده بر ستمکار سخت‏تر است ، از روز ستمکار بر ستم کشیده . [نهج البلاغه]