سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
هیچ کس به لاغ نپرداخت جز که اندکى از خرد خود بپرداخت . [نهج البلاغه]